Büyükbaş Hayvan Yemleri
Diğer Ürünlerimiz
Küçükbaş Hayvan Yemleri
Kanatlı Hayvan Yemleri
Besi Yemleri
Süt Yemleri
Özel Yemler
Buzağı Yemleri

Büyükbaş Hayvan Yemleri Hakkında :
Süt yemleri, kaba yemler ile karıştırılarak verilmelidir. Eğer karıştırma imkanı yoksa süt yemleri en az 3 yada 4 öğünde verilmelidir.
Yemden yeme geçiş en az 7-10 gün içerisinde yapılmalıdır.
Yüksek verim alınabilmesi için kaliteli kaba yem kaynakları kullanılmalıdır.(yonca kuru otu, yulaf, fiğ kuru otu, çayır kuru otu ve mısır silajı vb.)
Hayvanların önünde her zaman temiz su bulundurulmalıdır. Eğer ineklerin önünde su bulundurulamıyorsa en az günde 3 kez suya ulaşması sağlanmalıdır.
Önlerinde sürekli su bulunmayan hayvanlar süt veriminde en az %10 kayba uğrarlar.
Her türlü kaba / kesif yem değişikliğinde size en yakın Bayii ve Bölge Satış Müdürünüz den destek alınız.
Ürün Kataloğu
                 
© 2012 TINAZTEPE GRUP
Tüm Hakları Saklıdır.